Over ons

Home > Over ons

Introductie

INLEIDING


Kimmenade Invest B.V. is een onafhankelijke vastgoedinvesteerder en focust zich primair op het beleggen in commercieel vastgoed.

Kimmenade Invest is actief in de aankoop, verkoop en ontwikkeling van (commercieel) vastgoed in geheel Nederland en Belgie.

Voor sommige investeringsprojecten werken we samen met andere vermogende eindbeleggers.

Onze doelstelling is het optimaliseren van direct rendement op de korte en lange termijn. De focus van de beleggingen ligt op het toevoegen van waarde, door kasstromen en onderliggende waarden te maximaliseren.

Om het risico optimaal te beheersen kiezen we voor een brede spreiding van het vastgoed.

De relaties; zowel de participanten als onze huurders staan daarbij centraal in de bedrijfsvoering.


MISSIE


Kimmenade Invest heeft als missie kapitaal samen te laten komen op die plaatsen waar het risico beperkt is en het rendement optimaal. Met dat doel worden vastgoedprojecten geïnitieerd en begeleid in hun ontwikkeling annex exploitatie.

Daarbij maakt Kimmenade Invest gebruik van financial engineering, anticyclische investeringen en een sterk asset management, alle gericht op waardecreatie.


STRATEGIE


Focus op zekerheid

Onze belangen als investeerder zijn het meest gediend met de zekerheid van vastrentende huurstromen. Wij richten ons daarom ook op vastgoedbeleggingen die daarin voorzien. Door ons ontwikkelde financieringsvormen zijn nooit exclusief gebaseerd op een eventuele waardestijging van het onderliggende object.

Bovengemiddeld rendement

Bovenbeschreven focus combineren wij met gedegen marktanalyses, een realistische waardebepaling en een goede samenwerking met (financiële) partners. Dit alles maakt het mogelijk dat de beleggingen van Kimmenade Invest bovengemiddeld renderen.

Goede krachten gebundeld

Door bundeling van kennis, kunde en kapitaal heeft Kimmenade Invest B.V.een solide vastgoedportefeuille opgebouwd. Wij beschikken over een goed internationaal netwerk in de bancaire-en de vastgoedsector.

Groei

Wij zijn continu bezig met analyseren van zowel de lokaal economische vastgoedmarkt als de omringende economieen, zeker in deze tijd van bijzondere opportunities. Met het oog hierop kunnen wij een bewuste, strategisch en afgewogen keuze maken.


Adres van ons kantoor:

Kloosterstraat 6-8, 2e verdieping

5708 GM Helmond